העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס "תחת קורת גג אחת" 2014 >> תקצירים ומצגות >> הפרעות קשב וריכוז 1 >> הקשר בין קשב ותפקודים ניהוליים לבין יכולת הבנת הנקרא

הקשר בין קשב ותפקודים ניהוליים לבין יכולת הבנת

הנקרא 


ורד מרקוביץ, פרופ' עמנואל תירוש, פרופ' אבי קרני 

מטרת המחקר-
א. לברר האם יכולת הבנת הנקרא תלויה בחומרת הפרעת קשב ותפקודים ניהוליים. 
ב. לברר האם הגברת חרדה מצבית פוגמת ביכולות ניהוליות ובהבנת הנקרא. 
 
רקע-
קשיים בהבנת נקרא מאפיינים את אוכלוסיית הילדים והמתבגרים בעלי ADHD (Carretti et al., 2009, Stern & Shalev, 2013). במחקרים באוכלוסיות ילדים נמצא קשר בין תפקודי ניהול, קשב, ותהליכי קריאה (Sesma et al., 2009; Bental & Tirosh., 2007) .  ממחקרים מעטים במתבגרים, הגורמים המשפיעים על הבנת הנקרא כקשב ותפקודים ניהוליים, טרם נחקרו במלואם. המנגנונים והתפקודים הקוגניטיביים שבבסיס הבנת הנקרא נבדקו במדגמים קטנים יחסית, ולרוב בחקירת יכולת ספציפית והשוואת ההבדלים ברמות הביצוע. טרם נחקר הקשר בין הבנת הנקרא לחומרת הפרעת הקשב ותפקודים ניהוליים במחקר רב גורמי והאם הגברת חרדה מצבית פוגמת ביכולות ניהוליות ובהבנת הנקרא. 
 
שיטות-
האוכלוסיה כללה 48 סטודנטים הלומדים באוניברסיטה/ מכללה: 24 סטודנטים בעלי ADHD ו- 24 סטודנטים ללא ADHD. כל הנבדקים עברו סוללת מבחנים ושאלונים לאישור קיומה של הפרעת קשב, שאלון היסטוריה לימודית ורפואית ושאלון חרדה כתכונה. בוצעו מבחנים לבדיקת תפקודים ניהוליים, שאלון חרדה כמצב ומבחני הבנת הנקרא. לבסוף, נמדדו יכולות כלליות, זיכרון וקריאה. 
 
תוצאות-
ההתמודדות בטקסט הבנת הנקרא נקשרה למגבלות בקשב ותפקודים ניהוליים בנבדקים בעלי ADHD. נמצא קשר בין חומרת הפרעת הקשב לבין רמת הבנת הנקרא. מלבד זאת, קשב ותפקודים ניהוליים השפיעו על יכולת הבנת נקרא, כך שרמת הביצוע בתפקודים הניהוליים ניבאה את יכולת הבנת הנקרא. באשר להשפעת החרדה המצבית על תפקודים ניהוליים והבנת הנקרא: הישגי הבנת הנקרא בקבוצת המחקר פחתו תחת גירוי מאיים והנבדקים דיווחו על חרדה מצבית גבוהה יותר בסיטואציה זו. 
 
מסקנות-
 ניתן להסביר קשיים בהבנת הנקרא בבעלי ADHD, כתוצאה ממגבלות בתחום הקשב והתפקודים הניהוליים ואף כתוצר של התפיסה העצמית של רמת החרדה בסיטואציה בה עליהם להתמודד עם טקסט הבנת נקרא. מומלץ שתוכניות ההתערבות עבור בעלי ADHD יכללו אסטרטגיות לשיפור הבנת הנקרא תוך התחשבות בקשיי הקשב והתפקודים הניהוליים והפחתת לחץ וחרדה.  
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...