העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> מידע מקצועי >> פיזיותרפיה עבור בנות עם תסמונת רט

פיזיותרפיה עבור בנות עם תסמונת רט

פרופסור מאיר לוטן M.SC. PT, PhD., 
המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל, ישראל
 
רקע: תסמונת רט (ת"ר) הנה תסמונת נוירו-התפתחותית על רקע פגם בכרומוזום ה-X (Amir, etal., 1999) הפוגעת בעיקר בבנות (Leonard, Bower, & English, 1997). התסמונת נחשבת השניה בשכיחותה מבין התסמונות הגנטיות הרב-נכותיות הפוגעות בבנות לאחר תסמונת דאון (Ellaway, & Christodoulou, 2001). 
המצב: בנות המאובחנות עם ת"ר מציגות מגוון מגבלות אורטופדיות ונוירולוגיות. מגבלות אופייניות לאכולוסייה זו תהינה: מגבלות תפקודיות, כושר לבבי-ריאתי ירוד, מצבי טונוס שרירי משתנים (לחלקן טונוס גבוה, לחלקן טונוס נמוך, ולחלקן טונוס תנודה), אפרקסיה (קושי בתכנון מוטורי) אטקסיה (מגבלה בקואורדינציית שרירית), מגבלה או אובדן של היכולת לבצע מעברים (שינויי תנוחה – משכיבה לישיבה מישיבה לעמידה וכו') באופן עצמאי, קשיים בעיבוד תחושתי (כאשר הפגיעה עיקרית ביכולת העיבוד של מערכת התחושה העמוקה – פרופריאוספציה), עקשת (קיפוזיס) ו/או עקמת (סקוליוזיס), מגבלות בניוד רגלי עצמי, אובדן של תפקוד ידני, ועוד (Lotan & Ben-Zeev, 2006). 
פיזיותרפיה עבור בנות עם ת"ר: ההתמודדות עם מגוון מגבלות אלו מהווה מטלה קשה למטופלת עם ת"ר ולמשפחתה. אם זאת, תוכנית טיפול פיזיותרפית אינטנסיבית (טיפול ישיר) (Lotan, & Hanks, 2006), המלווה בתוכנית מלווה אינטנסיבית (טיפול עקיף), המבוצעת על ידי מטפליה השונים של המטופלת בהתאם לסדר היום שלה (Lotan, 2007), מאפשר להפחית ולעיתים אף להתגבר על מגבלות קשות אלו (Lotan, 2011).   
תוכניות התערבות מתאימות בעבר בתחום הפיזיותרפי (כולל תוכניות במסגרת רכיבה טיפולית  [Maciques Rodríguez & Lotan, 2008], והידרותרפיה Lotan & Barmatz, 2011]]) הראו כי התערבות מוקדמת שכללה גרייה תחושתית אינטנסיבית (Kantor, & Lotan, 2009), הפעלה מותאמת אינטנסיבית (Lotan, Schenker, Wine, & Downs, 2012), התערבות להפחתת דפורמציות בעמוד השדרה (Lotan, Merrick & Carmeli, 2005), התערבות לשיפור הכושר הגופני ורמת התפקוד Lotan, Isakov & Merrick,) 2004), ואפילו התערבות להחזרת הליכה לאחר שזו אבדה, אפשרית אצל בנות עם ת"ר (Lotan, & Gutman, 2012).  
 
הרחבה בנושא פיזיותרפיה עם בנות עם ת"ר ניתן למצוא במאמר:
Lotan M, Hanks S. Physical therapy intervention for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2006;6:1314–1338.
 
ביביולגרפיה
Amir RE, Van Den Veyver IB, Wan M, Tran CQ, Franke U, Zoghbi H. Rett syndrome is caused by mutations in X-linked MECP2, encoding methyl CpG binding protein 2. Nat. Genet 1999;23:185–8. 
 
Ellaway C, Christodoulou J. Rett syndrome: Clinical characteristics and recent genetic advances. Disabil Rehabil 2001; 23:98-106. 
 
Kantor E, Lotan M. Successful sensory integration intervention for a child with RS. Isr J Health Intellect Disabil 2009;2(3): 154-62. [Hebrew]
 
Leonard H, Bower C, English D. The prevalence and incidence of Rett syndrome in Australia. Eur. Child. Adolesc. Psych. 1997; 1: 8–10. 
 
Lotan M, Rett syndrome: Physical therapy intervention In: Lotan M, Merrick J, editors.  Rett syndrome: therapeutic interventions. Disability studies series, New York, NOVA; 2011.
 
Lotan M. Assistive technology and supplementary treatment for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2007;6:903-48.
 
Lotan M, Ben-Zeev B. Rett Syndrome. A review with emphasis on clinical characteristics and intervention ScientificWorldJournal 2006;6:1517–41. 
 
Lotan M & Barmatz C. Rett syndrome: Hydrotherapy across the life span with a review of the literature and three case studies. In: Lotan M, Merrick J, editors.  Rett syndrome: therapeutic interventions. Disability studies series, New York, NOVA; 2011.
 
Lotan M, Gutman A. Regaining walking ability in individuals with RS – A case study.  Int J Child Health Hum Dev 2012;11(2):163-9. 
 
Lotan M, Hanks S. Physical therapy intervention for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2006;6:1314–38.
 
Lotan M, Isakov E, Merrick J. Improving functional skills and physical fitness in children with Rett syndrome J Intell Disabil Res 2004;48(8):730-5.
 
Lotan, M. Merrick J, Carmeli E. Scoliosis Management in Rett Syndrome –A Case Study. ScientificWorldJournal 2005;5: 264-73.
 
Lotan M, Schenker R, Wine J, Downs J, The Conductive Education enhances gross motor function of girls with Rett Syndrome. A pilot study. Neurorehabilitation 2012; 15(1):19-25.
 
Maciques Rodríguez E., and Lotan, M. Therapeutic horseback riding (hippotherapy) for individuals with Rett syndrome: A review with a case study. Int J Child Health Human Dev 2008;1(1):39-53.
המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל, ישראל
 
רקע: תסמונת רט (ת"ר) הנה תסמונת נוירו-התפתחותית על רקע פגם בכרומוזום ה-X (Amir, etal., 1999) הפוגעת בעיקר בבנות (Leonard, Bower, & English, 1997). התסמונת נחשבת השניה בשכיחותה מבין התסמונות הגנטיות הרב-נכותיות הפוגעות בבנות לאחר תסמונת דאון (Ellaway, & Christodoulou, 2001). 

המצב: בנות המאובחנות עם ת"ר מציגות מגוון מגבלות אורטופדיות ונוירולוגיות. מגבלות אופייניות לאכולוסייה זו תהינה: מגבלות תפקודיות, כושר לבבי-ריאתי ירוד, מצבי טונוס שרירי משתנים (לחלקן טונוס גבוה, לחלקן טונוס נמוך, ולחלקן טונוס תנודה), אפרקסיה (קושי בתכנון מוטורי) אטקסיה (מגבלה בקואורדינציית שרירית), מגבלה או אובדן של היכולת לבצע מעברים (שינויי תנוחה – משכיבה לישיבה מישיבה לעמידה וכו') באופן עצמאי, קשיים בעיבוד תחושתי (כאשר הפגיעה עיקרית ביכולת העיבוד של מערכת התחושה העמוקה – פרופריאוספציה), עקשת (קיפוזיס) ו/או עקמת (סקוליוזיס), מגבלות בניוד רגלי עצמי, אובדן של תפקוד ידני, ועוד (Lotan & Ben-Zeev, 2006). 

פיזיותרפיה עבור בנות עם ת"ר: ההתמודדות עם מגוון מגבלות אלו מהווה מטלה קשה למטופלת עם ת"ר ולמשפחתה. אם זאת, תוכנית טיפול פיזיותרפית אינטנסיבית (טיפול ישיר) (Lotan, & Hanks, 2006), המלווה בתוכנית מלווה אינטנסיבית (טיפול עקיף), המבוצעת על ידי מטפליה השונים של המטופלת בהתאם לסדר היום שלה (Lotan, 2007), מאפשר להפחית ולעיתים אף להתגבר על מגבלות קשות אלו (Lotan, 2011).   
תוכניות התערבות מתאימות בעבר בתחום הפיזיותרפי (כולל תוכניות במסגרת רכיבה טיפולית  [Maciques Rodríguez & Lotan, 2008], והידרותרפיה Lotan & Barmatz, 2011]]) הראו כי התערבות מוקדמת שכללה גרייה תחושתית אינטנסיבית (Kantor, & Lotan, 2009), הפעלה מותאמת אינטנסיבית (Lotan, Schenker, Wine, & Downs, 2012), התערבות להפחתת דפורמציות בעמוד השדרה (Lotan, Merrick & Carmeli, 2005), התערבות לשיפור הכושר הגופני ורמת התפקוד Lotan, Isakov & Merrick,) 2004), ואפילו התערבות להחזרת הליכה לאחר שזו אבדה, אפשרית אצל בנות עם ת"ר (Lotan, & Gutman, 2012).  
 
הרחבה בנושא פיזיותרפיה עם בנות עם ת"ר ניתן למצוא במאמר:
Lotan M, Hanks S. Physical therapy intervention for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2006;6:1314–1338.
 
ביביולגרפיה
 
Amir RE, Van Den Veyver IB, Wan M, Tran CQ, Franke U, Zoghbi H. Rett syndrome is caused by mutations in X-linked MECP2, encoding methyl CpG binding protein 2. Nat. Genet 1999;23:185–8. 
 
Ellaway C, Christodoulou J. Rett syndrome: Clinical characteristics and recent genetic advances. Disabil Rehabil 2001; 23:98-106. 
 
Kantor E, Lotan M. Successful sensory integration intervention for a child with RS. Isr J Health Intellect Disabil 2009;2(3): 154-62. [Hebrew]
 
Leonard H, Bower C, English D. The prevalence and incidence of Rett syndrome in Australia. Eur. Child. Adolesc. Psych. 1997; 1: 8–10. 
 
Lotan M, Rett syndrome: Physical therapy intervention In: Lotan M, Merrick J, editors.  Rett syndrome: therapeutic interventions. Disability studies series, New York, NOVA; 2011.
 
Lotan M. Assistive technology and supplementary treatment for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2007;6:903-48.
 
Lotan M, Ben-Zeev B. Rett Syndrome. A review with emphasis on clinical characteristics and intervention ScientificWorldJournal 2006;6:1517–41. 
 
Lotan M & Barmatz C. Rett syndrome: Hydrotherapy across the life span with a review of the literature and three case studies. In: Lotan M, Merrick J, editors.  Rett syndrome: therapeutic interventions. Disability studies series, New York, NOVA; 2011.
 
Lotan M, Gutman A. Regaining walking ability in individuals with RS – A case study.  Int J Child Health Hum Dev 2012;11(2):163-9. 
 
Lotan M, Hanks S. Physical therapy intervention for individuals with Rett syndrome. ScientificWorldJournal 2006;6:1314–38.
 
Lotan M, Isakov E, Merrick J. Improving functional skills and physical fitness in children with Rett syndrome J Intell Disabil Res 2004;48(8):730-5.
 
Lotan, M. Merrick J, Carmeli E. Scoliosis Management in Rett Syndrome –A Case Study. ScientificWorldJournal 2005;5: 264-73.
 
Lotan M, Schenker R, Wine J, Downs J, The Conductive Education enhances gross motor function of girls with Rett Syndrome. A pilot study. Neurorehabilitation 2012; 15(1):19-25.
 
Maciques Rodríguez E., and Lotan, M. Therapeutic horseback riding (hippotherapy) for individuals with Rett syndrome: A review with a case study. Int J Child Health Human Dev 2008;1(1):39-53.
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...