העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס "תחת קורת גג אחת" 2014 >> תקצירים ומצגות >> עולמינו הפנימי לאורך שנות הילדות >> פיתוח ויישום מודל להערכה והתערבות הממוקד בפעילות והשתתפות של מתבגרים עם ליקויים התפתחותיים

פיתוח ויישום מודל להערכה והתערבות הממוקד

בפעילות והשתתפות של מתבגרים עם ליקויים 

התפתחותיים


יעל פוגל, פרופ' נעמי יוסמן, פרופ' שרה רוזנבלום

מטרת המחקר-
הצגת מודל להערכה והתערבות שנבנה לאור הספרות הקיימת, ניסיון מחקרי וקליני ותיאור יישומו. 
 
רקע-
מתבגרים שאובחנו בילדות כמתמודדים עם ליקויים התפתחותיים כמו Attention Deficit
 (DCD) Developmental או ,)LD( Learning Disability, (ADHD) Hyperactive Disorder
 Coordination Disorder, כאבחנות בודדות או משולבות, מופנים לקבלת טיפול בריפוי בעיסוק 
עקב חסרים תפקודיים. אוכלוסייה זו מאופיינת בקשיים בקשב וריכוז, למידה וכתיבה, התארגנות 
ועוד, הבאים לידי ביטוי: בבית, בבית הספר ובסביבה החברתית. 
בספרות ניתן למצוא עדויות לכך שהסימפטומים של הפרעות אלו בילדות נמשכים גם לגיל 
ההתבגרות. מתוצאות המחקרים ניתן להיווכח שהשילוב של הקשיים התפקודיים עם השינויים 
המתרחשים בגיל ההתבגרות גורע מהביצוע העיסוקי ומההשתתפות של מתבגרים אלו במסגרות 
השונות. עם זאת המידע מועט ומתייחס בעיקר לקשיים בתחום האקדמי ולא לקשיים בתחומי עיסוק 
נוספים כמו תפקוד יום יומי, פנאי, חברה ועוד. 
המודלים המוצעים כיום להערכה והתערבות בריפוי בעיסוק, מכוונים לעיקר לילדים צעירים ואילו 
לאוכלוסיית המתבגרים צרכים אחרים. 

שיטות-
בהרצאה יוצג המודל שלוקח בחשבון את דרישות הסביבה, האדם – המתבגר, והעיסוקים עימם הוא 
מתמודד , זאת בהתאם להגדרות ה ICF-CY של ארגון הבריאות העולמי, המודל העיסוקי ומודלים 
מטה קוגניטיביים דינמיים. המודל מהווה בסיס לתכנית הערכה והתערבות אינדיבידואלית שמדגישה 
את עוצמותיו וחולשותיו של הפרט בתפקודי יום-יום, מכוון לבחינת דרכים לקביעת מטרות תפקודיות 
ולהתערבות הבנויה על שילוב אסטרטגיות מטה קוגניטיביות בכדי לאפשר למתבגר להשתתף באופן 
מיטבי בסביבה. 
 
תוצאות-
במהלך ההרצאה יומחש המודל באמצעות תיאור מקרה בו מיושמת תכנית ההתערבות ומוערכת 
יעילותה. תכנית זו מתקיימת במסגרת מחקר דוקטורט המבוצע באוניברסיטת חיפה הבוחן את 
יעילות המודל. 
 
מסקנות-
המודל מהווה דרך לבטא את הרציונל להערכת הצרכים התפקודיים ולטיפול בתפקוד היום יומי 
בקרב מתבגרים אלו בהקשר הסביבתי לשם שיפור התפקוד היום יומי וההשתתפות שלהם לאורך 
זמן, ומספק כלים מעשיים למרפאים בעיסוק להעריך ולטפל באוכלוסייה זו. 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...