העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו




הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 3 התערבות מזוית אחרת >> השוואת מאפייני המשחק של ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה לאלו של ילדים טיפוסיים

A COMPARISON OF PLAY CHARACTERISTICS FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDERS VERSUS TYPICAL CHILDREN 

השוואת מאפייני המשחק של ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה לאלו של ילדים טיפוסיים
 
Pola Waissman, Gary W. Diamond, Sara Rosenblum
וייסמן פולה, דר' דיאמונד גרי, פרופ' שרה רוזנבלום
 
אוניברסיטת חיפה, שרותי בריאות כללית
 
הקדמה: ילדים עם Developmental Coordination Disorder (DCD) מתמודדים עם קשיים בקואורדינציה המוטורית עקב חסרים מוטוריים, סנסו-מוטוריים ופרספטואל-מוטוריים. לחסרים אלה עשויה להיות השפעה מכרעת על התפקוד היומיומי ובכלל זה על המשחק. בעוד שיותר ויותר מחקרים מציינים את חשיבותו ומרכזיותו של המשחק בחיי הילד, הספרות חסרה במידע מקיף ומהימן אודות מאפייני משחק של ילדים אלה – דהיינו מאפייני הילד, הסביבה וההשתתפות, במיוחד בקרב ילדים צעירים. שאלוני ה- My Child's Play (MCP) וה- Play Preferences Questionnaire  ((PPQ, פותחו על מנת לתת מענה לחסר בכלים סטנדרטיים להערכת מאפייני המשחק בקרב ילדים צעירים.

מטרת המחקר: לבחון הבדלים במאפייני המשחק ובהעדפות המשחק של ילדים צעירים עם DCD לטיפוסיים ולבסס מהימנות ותוקף לכלים החדשים. 

חומרים ושיטות: במחקר השתתפו 64 ילדים בגילאי 4-6 שנים.
הילדים הוערכו ע"י רופא התפתחותי (בהתאם ל-(DSM IV, Children Activity Scale for Parents             ו- MABC. בהמשך בוצעה הערכה באמצעות הכלים PPQ ו-MCP. 

ניתוח הנתונים: ההבדלים בין הקבוצות ביחס למאפיינים השונים נבחנו באמצעות מבחן MANOVA. בדיקת הבדלים בין הקבוצות בציון הכללי של שאלון PPQ נעשתה באמצעות מבחן t-test. 
 
תוצאות: תוקף ומהימנות הכלים נמצאו גבוהים. בנוסף, נמצאו הבדלים מובהקים בכל הפרמטרים שנבדקו בין ילדים עם DCD לילדי קבוצת הביקורת. בחירות והעדפות המשחק של הילדים, רמת האינטראקציה הבין אישית, רמת התפקודים הניהוליים ורמת החברתיות של ילדים עםDCD  נמצאו נמוכים יותר באופן מובהק והם השתתפו פחות במגוון פעילויות מוטוריות (עדינות וגסות) בהשוואה לילדים בקבוצת הביקורת. 

מסקנות: באמצעות המחקר בוססו המהימנות והתוקף של הכלים תוך אישוש ההשערה שלילדים עםDCD  אכן מאפייני משחק ייחודיים. הממצאים אודות מאפיינים ייחודיים אלו חשובים ורלוונטיים לכלל הצוות הרב מקצועי ועשויים לתרום רבות לתהליכי הערכה והתערבות בקרב ילדים עם .DCD 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...