העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 12 הורות ומשפחה לאור הנכות >> השלמה של אמהות ערביות עם אבחנת ה- ASDs של ילדם: קשרים עם תמיכה חברתית ולחץ ומצוקה נפשיים
השלמה של אמהות ערביות עם אבחנת ה- ASDs של ילדם: קשרים עם תמיכה חברתית ולחץ ומצוקה נפשיים
 
The Reaction to the Diagnosis of Arab Mothers of Children with ASDs: Associations with the Social Support that Mothers Receive, and their Own Psychological Distress.
 
 
נגם בראנסה, אפרת שר-צנזור וסמדר דולב
  Nagham Baransi, Efrat Sher-Censor, & Smadar Dolev
 
 המרכז לחקר התפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה
The Center for the Study of Child Development, University of Haifa 
 

 
הקדמה: המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין השלמה של אימהות ערביות עם אבחנת ה-ASDs של ילדן לבין מצוקה ולחץ נפשיים שהאם חווה והתמיכה החברתית לה היא זוכה. במחקרים קודמים נמצא כי אימהות שהשלימו עם אבחנת ילדן, כלומר, קיבלו אותה כמאפיינת את הילד וכחלק ממציאות חייהן, היו רגישות יותר כלפיו והוא ביטא התקשרות בטוחה כלפיהן (Oppenheim et al., 2007). לפיכך, חשוב לזהות מהם הגורמים הקשורים להשלמת אמהות עם האבחנה. המחקר הנוכחי הינו בין הראשונים הבוחנים זאת והינו הראשון הבוחן את ההשלמה עם האבחנה בקרב משפחות ערביות. השערת המחקר היתה שאימהות ערביות שהשלימו עם אבחנת ה-ASDs  של ילדן ידווחו על תמיכה חברתית רבה יותר ויחוו פחות מצוקה ולחץ נפשיים בהשוואה לאימהות אשר לא השלימו עם האבחנה.

חומרים ושיטות: במחקר השתתפו 46 אימהות ערביות לילדים עם ASDs. גיל הילדים נע בין שנתיים לתשע (M = 4.82). האמהות רואיינו לגבי השלמתן עם אבחנת בנם בעזרת ה-Reaction to diagnosis (Pianta & Marvin, 1993). בנוסף, הן מילאו את השאלונים הבאים: ה- Brief Symptom Inventory (Derogatis & Melisaratos, 1983), וה- Family  Impact Questionnaire( (Donnenberg & Baker 1993 על מנת למדוד את המצוקה והלחץ הנפשי שהן חוות, ואת ה- Family Support Scale (Dunst, Jenkins & Trivette, 1984) על מנת למדוד תמיכה חברתית. תוצאות: השערת המחקר אוששה בחלקה. אימהות שהשלימו עם האבחנה ביטאו רמות נמוכות של לחץ ומצוקה נפשיים בהשוואה לאימהות שלא השלימו עם האבחנה. עם זאת, לא נמצא הבדל בקבלת תמיכה חברתית בין אימהות שהשלימו עם האבחנה לבין אימהות שלא השלימו.

מסקנות: המחקר מציע כי דרושות תוכניות התערבות הממוקדות באימהות לילדים עם ASDs ושנועדו להפחית את מצוקתה הנפשית.  
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...