העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 12 הורות ומשפחה לאור הנכות >> השפעת הכנת ההורים על חווית האבחון

השפעת הכנת ההורים על חווית האבחון ועל קבלת החלטות להמשך טיפול
 
THE EFFECTS OF PARENTS' PREPARATION ON THEIR DIAGNOSTIC EXPERIENCE AND  THE FOLLOWING TREATMENT
DECISION-MAKING 

 
כותבות: טליה גורן ואורית חצרוני
Talya Goren & Orit Hetzroni
 
החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה
 
הקדמה
הורים לילדים בתהליכי אבחון נמצאים בתקופה של המתנה המאופיינת בתחושת בלבול וחוסר וודאות (Siegel, 1997). עם קבלת האבחנה נדרשים ההורים לקבלת החלטות בנוגע להתחלת הטיפול בילדם (Fortier & Wanlass, 1984). מוכנות מוקדמת נמצאה תורמת להתמודדות ההורה עם האבחנה ועם קבלת ההחלטות שבעקבותיה (Nissenbaum et al, 2002). החשיבות הגבוהה להתחלת טיפול מוקדמת בילדים בעלי הפרעה על קשת האוטיזם (ASD) (AAP, 2001; Dawson, 2008) מעלה את הצורך בבחינת התהליך אצל הורים לילדים אלה. 
לפיכך, נבחנה במחקר זה השפעת הכנה לאבחון של הורים לילדים עם חשד לASD- על חווית האבחון ועל העדפות ההורים בתהליך קבלת ההחלטות אודות המשך הטיפול בילד.
 
חומרים ושיטות
במחקר, השתתפו 72 הורים לילדים בגילאי 12-48 חודשים, הנמצאים במהלך המתנה לאבחון עקב חשד ל-ASD. לאחר חלוקה רנדומאלית התנסתה קבוצת הניסוי בהכנה לאבחון שתוכננה עבור המחקר. חווית האבחון, תחושות חרדה והעדפות ההורים בתהליך קבלת החלטות הטיפול נבחנו בקרב שתי הקבוצות. בנוסף, נערכו ראיונות עם 20 מבין המשתתפים מייד עם תום האבחון. 
 
תוצאות ומסקנות 
תוצאות המחקר נותחו בשילוב של שיטות כמותניות ואיכותניות. הורים שהשתתפו בקבוצת הניסוי נמצאו בעלי העדפה לתפקיד פעיל יותר בתהליך קבלת החלטות הטיפול. לא נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת החרדה ובחווית האבחון בין הקבוצות. עם זאת, נמצא כי שביעות רצונם של הורים מקבוצת הניסוי ממעורבותם בתהליך האבחון היתה נמוכה יותר מזו של הורים בקבוצת הביקורת. מכאן שעל אף שתהליך ההכנה לאבחון לא סייע לירידה בתחושות החרדה או לתחושה טובה יותר כלפי תהליך האבחון, הוא הוסיף לתחושת הרצון למעורבות הן בתהליך האבחון והן בקבלת ההחלטות שלאחריו. בהרצאה, תוצג ההכנה לאבחון וייבחנו סיבות אפשריות לממצאים המתוארים באמצעות ציטוטים מתוך ראיונות ההורים.
 
המחקר נערך בתמיכתה של קרן עזריאלי במסגרת תוכנית עמיתי עזריאלי
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...