העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 5 מערך השירותים ההתפתחותיי ... לים, פרויקטים וצרכים >> ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים: חסמים לצריכת שירותים ופתרונות מוצעים

ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים: חסמים לצריכת שירותים ופתרונות מוצעים

NEW IMMIGRANTS' CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: BARRIERS TO SERVICE CONSUMPTION AND SUGGESTED SERVICES
 
יואב לף, דורי ריבקין, אלן מילשטיין  Yoav Loeff, Dori Rivkin, Ellen Milshtein   
 
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל   Myers-JDC-Brookdale Institute
 
הקדמה 
מטרה: בחינת חסמים המקשים על מתן שירותים לילדים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים שהוריהם עולים חדשים. חומרים ושיטות: המחקר איכותני והתבסס על כ-80 ראיונות עומק עם אנשי מקצוע במרכזים להתפתחות הילד ובשרותים נוספים, ועם הורים ברחבי הארץ. תוצאות: אותרו חסמים שמקשים על מתן שירותים לילדי עולים ונאספו המלצות להתמודדות עמם. מסקנות: ישנו צורך להתאים את השרותים ולהכשיר את כוח האדם בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה לעבודה עם משפחות העולים. 

תקציר
חסמים שונים משפיעים על נכונות ועל יכולת העולים לצרוך שירותים בעבור ילדיהם, לעתים גם שנים רבות לאחר העלייה. חלק מהחסמים רלבנטיים לקבוצות עולים מסוימות, ואחרים לכלל העולים. בין החסמים שנמצאו:
 
  • קושי לקבל מידע בדבר זכויות ושירותים, בין היתר בשל מחסומי שפה וחוסר התמצאות בשירותים בישראל
  • קושי לממש זכויות במערכת השירותים הישראלית, בין היתר בשל חוסר ידע כיצד לפעול באפקטיביות מולה
  • תפיסות תרבותיות שונות ביחס להתפתחות נורמלית של ילדים וטיפול בחריגות ממנה
  • העדר אבחונים מותאמי שפה ותרבות
המחקר מציג המלצות, מפי הורים ואנשי מקצוע, לפיתוח, להרחבה ולהתאמה של שירותים. בין היתר הוצעו: ריכוז הטיפול (case management), שייעל את הקשר של ההורים העולים עם מגוון השירותים הדרושים לילדיהם, וכן – הנגשת שירותים התפתחותיים לקהילות העולים והתאמת השירותים לתרבותם. 
 
המחקר בוצע ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן בסיועו ובסיועה של קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות.

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...