העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 7 אוטיזם 2 – מאפיינים ותפיסות >> תהליכי קבלת החלטות בקרב הורים לילדים על הרצף האוטיסטי: מסלול האוטיזם ותהליכי האבל

תהליכי קבלת החלטות בקרב הורים לילדים על הרצף האוטיסטי: מסלול האוטיזם ותהליכי האבל

 
DECISION-MAKING PROCESSES AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH ASD: AUTISM TRAJECTORY AND GREAVING PROCESSES
 
אורית חצרוני 
Orit Hetzroni 
החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה
 
הקדמה
עם קבלת האבחון מצויים הורים לילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי (ASD) בתחושות מעורבות של הקלה וקושי המשמשים בערבוביה עם אבל ואבדן החלום. בד בבד עם קבלת האבחון נדרשים ההורים לקבלת החלטה אודות הטיפולים עבור ילדם ועם שינוי סדרי חיים הנובעים מהחלטתם. ההחלטות אותם נדרשים ההורים לבצע משנות את פניהן במהלך השנים. מטרת מחקר זה היא בחינת תהליך קבלת ההחלטות שבוצע על ידי המשפחה עם קבלת האבחון ולאחריה לאורך צמתים קריטיים נוספים שבהם נדרשו ההורים לקבלת החלטות. במחקר נבחן מודל המתייחס לצמתי קבלת ההחלטות תוך התייחסות למסלול ההתפתחותי של הילד מרגע קבלת האבחון. 
 
חומרים ושיטות
במחקר, השתתפו כ 100 הורים לילדים בגילאי 3-16 שאובחנו על הרצף האוטיסטי. להורים חולקו שאלונים שביקשו התייחסות למועד הזיהוי וגילוי הבעיה, מועד האבחון וסוג האבחון, הצוות המאבחן וסוגי הטיפולים שנבחרו בעקבות האבחון. במקביל, נערכו ראיונות חצי-מובנים ל 15 הורים לבחינה רטרוספקטיבית של תהליך האבחון ומערכת קבלת ההחלטות שלוותה את האבחון. בנוסף נבדק מהלך קבלת ההחלטות בצמתים קריטיים נוספים במהלך חייהם מאז האבחון הראשוני. 
 
תוצאות ומסקנות
תוצאות המחקר נותחו בשילוב של שיטות כמותניות ואיכותניות. הראיונות נותחו לקבלת קטגוריות ותמות לבחינת חווית האבחון והתהליכים המלווים אותו. השאלונים והמבחנים נותחו והושוו לבחינת חווית האבחון. בהרצאה יוצגו תוצאות המחקר, יוצגו קטגוריות ותמות, יוצג מודל קבלת החלטות במצבי אבל,יוצג מודל של תהליכי קבלת החלטות כפי שבא לידי ביטוי לאורך מסלול החיים של הילד מרגע שאובחן על הרצף האוטיסטי וכן תועלינה דוגמאות מתוך הקטגוריות והתמות באמצעות ציטוטים מתוך הראיונות עם ההורים. 
 
חלקים מתוך ההרצאה מתבססים על מחקר שנערך במסגרת עבודת התזה של גב' תהילה גרטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...