העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 7 אוטיזם 2 – מאפיינים ותפיסות >> תפיסותיהם של אנשי הספקטרום האוטיסטי לגבי תקשורת אוטיסטית כפי שעולות בדיונים בפורומים מקוונים

תפיסותיהם של אנשי הספקטרום האוטיסטי לגבי תקשורת אוטיסטית כפי שעולות בדיונים בפורומים מקוונים

מיטל פסקל, פרופ' אסתר דרומי
אוניברסיטת תל-אביב
 


 
הקדמה: מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את התפיסות של אנשי הספקטרום האוטיסטי לגבי אופן התקשורת שלהם, כפי שהן עולות בדיונים בפורומים המקוונים של אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל. וכך, לבחון כיצד ניתן ללמוד מדיונים אלו על אוטיזם כפי שהוא נתפס מנקודת מבטם של אנשי הספקטרום האוטיסטי עצמם.

חומרים ושיטות: המחקר נערך בשיטת מחקר איכותנית במתודולוגיה של תיאוריה מעוגנת בשדה, והוא מבוסס על האינטרנט ככלי המחקר. המדגם כולל 95 פוסטים שנותחו, כאשר מספר התגובות בכל פוסט משתנה. הפוסט עם מספר התגובות הנמוך ביותר שנותח כלל 0 תגובות והפוסט עם מספר התגובות הגבוה ביותר שנותח כלל 72 תגובות. 

תוצאות: מן הממצאים עלו ארבע תמות מרכזיות הקשורות לתקשורת של אנשי הספקטרום האוטיסטי. התמה הראשונה היא חווית הקיום האוטיסטי, אשר עוסקת בחוויה הקיומית של העצמי בעולם הפיזיקאלי ובחוויה הקיומית של העצמי בסביבה הנוירוטיפיקלית. התמה השנייה עוסקת בא"סים בחברה, ונוגעת לאופן בו א"סים מרגישים ביחס לסביבה החברתית הכללית לעומת האופן בו הם מרגישים ביחס לקשר עם אס"ים אחרים בכלל, ובפורומים בפרט. התמה השלישית היא שפה של אנשי הספקטרום האוטיסטי אשר מתארת את ההתייחסות השונה של א"סים לגבי השפה המקובלת. כמו גם את האופן בו השפה המקובלת לא מיטיבה לתאר את החוויה הקיומית שלהם, ואת הפער בין השפה הפנימית האישית שלהם לשפה המקובלת. לבסוף, התמה הרביעית מתמקדת בתקשורת אוטיסטית, ועוסקת באופן התקשורת השונה של א"סים, בתפיסה השונה של א"סים לגבי תקשורת ומדגימה היבטים של תקשורת לא מילולית ותקשורת עם העולם הלא אנושי הסובב אותם. 

מסקנות: המחקר הנוכחי מוסיף על מחקרים שונים המציגים אוטיזם במונחים של שוני משמעותי של חוויה, קוגניציה ואף סובייקטיביות, ומציע שהשוני של אנשי הספקטרום האוטיסטי בא לידי ביטוי גם באופן התקשורת שלהם. 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...