העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס העמותה להתפתחות הילד2012 >> תקצירים ומצגות מכנס העמותה 2012 >> מושב 5 מערך השירותים ההתפתחותיי ... לים, פרויקטים וצרכים >> ההתפתחות המוטורית של ילדים עם תסמונת דאון לפי ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (AIMS) והקשר למאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים ופיזיותרפיה

ההתפתחות המוטורית של ילדים עם תסמונת דאון לפי ALBERTA INFANT MOTOR SCALE   (AIMS) והקשר למאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים ופיזיותרפיה

נעמה ניימן BPT, איריס אייזנסטדט BPT, שמעון אדוארדסון MD, 
ישעיה ד. וקסלרMD PhD, יעל קסטיאל RN, אריאל טננבאום MD
 
המרכז לתסמונת דאון, בית החולים הדסה הר הצופים, ירושלים
 
MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME ACCORDING TO THE ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (AIMS) WITH  RELATION TO MEDICAL, SOCIO-DEMOGRAPHICS & PHYSIOTHERAPY 
 
Na'ama Neiman BPT, Iris Isenshtadt BPT, Simon Edvardson MD, 
Isaiah Wexler MD PhD, Yael Castiel RN, Ariel Tenenbaum MD
 
Down syndrome center, Hadassah Mt. Scopus hospital, Jerusalem
 
 
הקדמה: ילדים עם תסמונת דאון (ת"ד) מתאפיינים בהיפוטוניה ובאיחור התפתחותי. רובם המכריע מאחר משמעותית בהתפתחותו המוטורי כך שסולמות התפתחותיים מקובלים לאוכלוסיה הכללית כמו AIMS אינם מתאימים להשוואה ולהתייחסות על פי הגיל. כמו-כן אין סולם התייחסות נפוץ ונוח לשימוש בילדים עם ת"ד, וקיים מידע מועט על הקשר בין מצבם ההתפתחותי המוטורי לבין מאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים והפיזיותרפיה שהם מקבלים ותדירותה. 
מטרת העבודה הייתה לבנות עקומות התפתחות מוטורית של הילדים עם ת"ד אשר ביקרו במרכז לת"ד בהדסה הר-הצופים בירושלים, מהלידה ועד השגת הליכה, ולהשוותה לעקומת AIMS. כמו-כן בדקנו קשר אפשרי בין רמת ההתפתחות לבין מאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים והפיזיותרפיה הניתנת. 
 
חומרים ושיטות: להערכה ולהשוואה נבחרה AIMS שהיא בדיקת התפתחות מוטוריקה גסה תקפה ומהימנה עבור תינוקות באוכלוסייה הכללית עד השגת הליכה. בדיקה זו מבוצעת כחלק מהערכה כוללנית רב-תחומית של ילדים עם ת"ד המגיעים למרכז בהדסה הר-הצופים. בוצעו 153 בדיקות AIMS ב-107 ילדים עם ת"ד בגיל 0-3 שנים. נאספו נתונים על מצבם הרפואי, מאפיינים סוציו-דמוגראפיים ופיזיותרפיה. 

תוצאות: התפתחותם של ילדים עם ת"ד איטית מבחינה מוטורית, והפער גדל עם הגיל, אך תואמת את אבני הדרך המקובלות. טווח ההתפתחות בין הנבדקים בכל קבוצות הגיל גדול משמעותית לעומת האוכלוסייה הכללית. בעיות רפואיות משמעותיות מעכבות התפתחות, לעומת טיפולים שיקומיים המקטינים פערים. 

מסקנות: עקומת AIMS של ילדים עם ת"ד רחבה יותר, מוסטת ימינה ונמוכה באופן משמעותי לעומת עקומת האוכלוסייה הכללית, והפער גדל עם הגיל. ממצאי העבודה והרחבתה בעתיד עשויים לשמש כלי התייחסות מותאם לת"ד אשר יסייע לצוות המטפל ולמשפחות הילדים להעריך את התקדמות הילד ביחס לטיפול שמקבל וביחס לילדים אחרים עם ת"ד, ולהמליץ על התערבות מתאימה במידת הצורך. 


 
 
MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME ACCORDING TO THE ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (AIMS) WITH  RELATION TO MEDICAL, SOCIO-DEMOGRAPHICS & PHYSIOTHERAPY 
 
Na'ama Neiman BPT, Iris Isenshtadt BPT, Simon Edvardson MD, 
Isaiah Wexler MD PhD, Yael Castiel RN, Ariel Tenenbaum MD
 
Down syndrome center, Hadassah Mt. Scopus hospital, Jerusalem
 
 
הקדמה: ילדים עם תסמונת דאון (ת.דאון) מתאפיינים בהיפוטוניה ובאיחור התפתחותי. רובם המכריע מאחר משמעותית בהתפתחותו המוטורי כך שסולמות התפתחותיים מקובלים לאוכלוסיה הכללית כמו AIMS אינם מתאימים להשוואה ולהתייחסות על פי הגיל. כמו-כן אין סולם התייחסות נפוץ ונוח לשימוש בילדים עם ת.דאון, וקיים מידע מועט על הקשר בין מצבם ההתפתחותי המוטורי לבין מאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים והפיזיותרפיה שהם מקבלים ותדירותה. 
מטרת העבודה הייתה לבנות עקומות התפתחות מוטורית של הילדים עם ת.דאון אשר ביקרו במרכז ל ת.דאון בהדסה הר-הצופים בירושלים, מהלידה ועד השגת הליכה, ולהשוותה לעקומת AIMS. כמו-כן בדקנו קשר אפשרי בין רמת ההתפתחות לבין מאפיינים רפואיים, סוציו-דמוגראפיים והפיזיותרפיה הניתנת. 
 
חומרים ושיטות: להערכה ולהשוואה נבחרה AIMS שהיא בדיקת התפתחות מוטוריקה גסה תקפה ומהימנה עבור תינוקות באוכלוסייה הכללית עד השגת הליכה. בדיקה זו מבוצעת כחלק מהערכה כוללנית רב-תחומית של ילדים עם ת.דאון המגיעים למרכז בהדסה הר-הצופים. בוצעו 153 בדיקות AIMS ב-107 ילדים עם ת.דאון בגיל 0-3 שנים. נאספו נתונים על מצבם הרפואי, מאפיינים סוציו-דמוגראפיים ופיזיותרפיה. 
 
 
תוצאות: אנו יכולים לראות שעד גיל 5-6 ח' ניתן למצוא את התינוקות עם ת.דאון בטווח התקין. מגיל 5-6 ח' הגרף משתטח ואנו יכולים לראות שגם בגיל 35 ח' כלומר 3 שנים עדיין לא משיגים את מירב הביצועים המוטוריים הנבדקים , משיגים באופן ממוצע רק 50 ביצועים מוטוריים ולא כל 58 הביצועים.
כשבדקנו את התוצאות לפי התנוחה מצאנו שבשכיבה על הגב תינוקות עם תסמונת דאון משיגים את מירב הביצועים סביב גיל 10 ח' עד שנה. בשביבה על הבטן משיגים את מירב הביצועים סביב גיל שנה וחצי, 18-20 ח'. בישיבה משיגים את מירב הביצועים גם סביב גיל שנה וחצי. בעמידה גם בגיל 30 ח'  כלומר שנתיים וחצי לא משיגים את מירב הביצועים כשמירב הביצועים הינו 16 ואנו מוצאים אצל התינוקות עם ת.דאון מקסימום 10 ביצועים.
בנות מקבלות ניקוד גבוה יותר מבנים (P=0.01), במגזר היהודי מקבלים ניקוד גבוה יותר מבמגזר הלא יהודי (P=0.0181), ילדים מטופלים בפיזיוטרפיה מקבלים ניקוד גבוה יותר מאלו שאינם מקבלים פיזיוטרפיה (P=0.0001), ילדים המטופלים בהידרוטרפיה מקבלים ניקוד גבוה יותר מאלו שאינם מקבלים הידרוטרפיה (P=0.0455), ילדים ללא מום לבבי מקבלים ניקוד גבוה יותר מאלו שיש להם מום לבבי (P=0.0046).
לא נמצא הבדל מובהק בין המסגרות השונות לבין הציון בAIMS.
לא נמצא הבדל מובהק בין משקל לידה לציון בAIMS.
 
מסקנות: עקומת AIMS של ילדים עם ת.דאון רחבה יותר, מוסטת ימינה ונמוכה באופן משמעותי מגיל 5-6 ח' לעומת עקומת האוכלוסייה הכללית, והפער גדל עם הגיל. ממצאי העבודה והרחבתה בעתיד עשויים לשמש כלי התייחסות מותאם ל ת.דאון אשר יסייע לצוות המטפל ולמשפחות הילדים להעריך את התקדמות הילד ביחס לטיפול שמקבל וביחס לילדים אחרים עם ת.דאון, ולהמליץ על התערבות מתאימה במידת הצורך. 
 
 


 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...