העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> ארכיון כנסים >> כנס "תחת קורת גג אחת" 2014 >> תקצירים ומצגות >> תוכניות במסגרת שיקום >> הון פסיכולוגי (psychological capital) –מרכיב נעלם מן העין במתן שירותים חינוכיים-שיקומיים

הון פסיכולוגי (psychological capital) –מרכיב

נעלם מן העין במתן שירותים חינוכיים-שיקומיים


ד"ר רוני שנקר

מטרת המחקר-
מדידת ההון הפסיכולוגי של העובדים במסגרת חינוכית-שיקומית עבור אוכלוסייה עם שיתוק מוחי והקשר בינו לבין שביעות רצון בעבודה.
 
רקע-
התנהגות ארגונית חיובית (positive psychological behavior) הנה גישה תקפה ומבוססת ראיות לחקר משאבי אנוש חיוביים (כוחות ויכולות פסיכולוגיות) ויישומם, הניתנת למדידה, לפיתוח ולניהול יעיל, במטרה לשפר בצועים במקום העבודה. על פי גישה זו 'הון פסיכולוגי' (psychological capital) הנו משאב קוגניטיבי של העובד, הכולל תקווה, חוללות,חוסן ואופטימיות. הון פסיכולוגי חיובי נמצא כמשפר שביעות רצון בעבודה, ביצועים ותפוקה של עובדים בחברות ומוסדות עסקיים. על אף תרומתו המוכחת, טרם נבחן משאב זה במסגרות העוסקות בחינוך ושיקום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
 
שיטות-
מדגם נוחות של 61 עובדי הוראה ושיקום מלאו שני שאלונים בעלי תוקף ומהימנות: 'שאלון ההון הפסיכולוגי' ו'שאלון רווחה בעבודה'. חושבו ממוצעים וסטיות תקן של שני השאלונים ותת-סולמות בכל אחד; הבדלים נמדדו תוך שימוש בניתוח שונות חד כיוונית ומבחן t זוגות. מתאמים חושבו באמצעות מתאם פירסון.
 
תוצאות-
ממוצע ציון ההון הפסיכולוגי הכללי היה גבוה [3.91 (.660) בסולם ליקרט 1-5]. ממוצע הציונים של תקווה, חוללות, חוסן ואופטימיות היה גבוה בהתאמה (M=3.97, SD=0.76, 4.03M=, 0.86SD= ,  M=3.87,  SD=0.71, M=3.76, SD=0.62). בניתוח שונות חד כיוונית נמצאו הבדלים מובהקים בין תתי-הסולמות [ 7.74 =F(3,57), p<0.001]. מתאם חיובי נמצא בין תתי הסולמות של ההון הפסיכולוגי (r=.66-.99). הציון הממוצע של שביעות רצון בעבודה היה גבוה (M=4.04, SD=0.57 בסולם ליקרט 1-5. מתאם חיובי נמצא בין שביעות רצון מהעבודה לבין תקווה, חוללות ואופטימיות בהתאמה (r= .45, .51, .51,). לא נמצאו הבדלים מובהקים על פי מקצוע וותק.
 
מסקנות-
 מחקר חלוץ זה מצביע על שחקן חדש בזירה החינוכית-שיקומית שיש להמשיך ולחקור אותו ואת השפעותיו על איכות מתן שירותים.
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...