*
 *
שביעות רצון כללית מהכנס:

שביעות רצון ממיקום הכנס:

שביעות רצון מהאולם בו נערך הכנס: (ניקיון ותחזוקה)

שביעות רצון מהתוכן בכנס:

שביעות רצון מרמת ההרצאות והתאמתן לקהל:

שביעות רצון מכמות ואורך ההרצאות:

שביעות רצון ממגוון הנושאים:

שביעות רצון מאיכות המצגות והצגתן:

שביעות רצון מההרשמה לכנס באמצעות האתר:

שביעות רצון מפרסום הכנס באמצעות האתר:

שביעות רצון מפרסום הכנס דרך הדיוור ישיר (ניוזלטר):